Thursday, 28 April 2011

ИЛҮҮДЭЛ МӨНГӨНӨӨС БОЛЖ ИНФЛЯЦИ ӨСЧ БАЙНА

Оны эцэст инфляци 15-20 хувь болох магадлалтай байгаа тул Монголбанк мөнгөний бодлогоо чангаруулж, бодлогын хүүгээ 0.5 хувиар нэмэгдүүлж 11.5 хувь болголоо.

Хэдийгээр энэ оны 3 дугаар сарын байдлаар Улаанбаатар хотын инфляци сүүлийн 10-15 жил гарч байгаагүй махны үнийн бууралтаас шалтгаалж 7.6 хувь болсон таатай үзүүлэлт байгаа ч хэрэв хүнсний бүтээгдэхүүний гол барааг хасч суурь инфляцийг тооцвол 7.9 хувьтай байна. Энэ нь ерөнхий инфляцийн түвшингээс өндөр гэсэн үг. Суурь инфляци ийнхүү ерөнхий инфляцийн түвшингээс давж гарч байгаа нь бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтээс харьцангуй бага хамаарсан мөнгөний илүүдэл нийлүүлэлтээс үүдэлтэй инфляци үүсч буйг харуулж байна.

Мөнгөний нийлүүлэлт 3 дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 67 хувь буюу 1.98 их наяд төгрөгөөс өсч, цаашид ч өсөх хандлагатай байна.
Мөнгөний нийлүүлэлт ийнхүү хурдтай өсөхөд гадаадын хөрөнгө оруулалт, төсвийн огцом тэлэлт, зээл өссөн нь нөлөөлсөн. 3 дугаар сарын байдлаар санхүүгийн системийн зээлийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 35 хувиар буюу 962 тэрбум өссөн.
Эдгээр шалтгаанаас үүдээд ойрын ирээдүйд учрах инфляцийн дарамтыг сулруулахын тулд Монголбанк бодлогын хүүгээ 11.5 хувь болгожээ. “Манай улсын эдийн засгийн потенциал сэргэж амжаагүй, дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт хангалттай хэмжээнд хүрч чадаагүй байхад мөнгөний илүүдэл нийлүүлэлтээс болсон эрэлт огцом өсч байгаа нь бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг хөөргөдөх нөхцөл байдал үүсээд байна” гэж Монголбанкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Б.Жавхлан сэтгүүлчдэд хэллээ.

Хэрэв Төв банк мөнгөний бодлогыг чангалахгүй бол “бид тун удахгүй бол дахиад нэг санхүү, эдийн засгийн тогтворгүй байдалтай учирч, улмаар бас нэг хямралд хүрэхийг үгүйсгэх аргагүй юм!” гэж Монголбанк сэрэмжлүүллээ.

Монголбанк энэ шийдвэрээ зөвхөн өнөө маргаашийн нөхцөл байдлыг бус, харин урагшаа, алсыг харч гаргасан гэдгээ онцолж байв.

Мөнгөний бодлогыг чангаруулсан нь: Нэгдүгээрт, эдийн засгийн хэт халалтаас үүдсэн үнийн өсөлтийг урьдчилан сэргийлэх. Хоёрдугаарт, мөнгөний илүүдэл нийлүүлэлтээс шалтгаалан нэмэгдэж буй суурь инфляцийн их дарамтыг бууруулж дунд хугацааны тогтвортой өсөлтийг хангах зорилготой аж.

1 comment:

Хүн санаа said...

Сангийн бодлого нь өөрөө мөнгөний бодлогыг гажуудуулахад хүргээд байгаа юм чинь.